Nettutstilling
Neahttačájáhus
Kunstnerne
Dáiddáriid
Turne
Čájáhusmátki
Turnérute
Čájáhusmátkegeaidnu
Formidling
Gaskkusteapmi
Presse
Preassa
Publikasjon
Diehtočálus
Om prosjektet
Prošeavtta birra
SKINN
RiddoDuottarMuseat
RiddoDuottarMuseat
RiddoDuottarMuseat
 

RiddoDuottarMuseat er ledende samiske museum som skal synliggjøre og formidle samisk arv til fremtidige generasjoner. RiddoDuottarMuseat er en konsolidert enhet og består av Kokelv sjøsamiske museum, Porsanger museum, De Samiske Samlinger i Karasjok og Kautokeino bygdetun.

RiddoDuottarMuseat har i dag 11 ansatte fordelt på tre fagenheter. Det er fagenhet for kultur, historie og samtid, fagenhet for kunst og fagenhet for bevaring. RDM skal på en kvalitativt god måte bevare, forske på og formidle samiske verdier, etikk, tradisjoner, kunnskap, historie, kultur og kunst i nær dialog med det samiske samfunn. RDM skal vise dyp respekt for den samiske materielle og åndelige kulturarv og skal ha ansvar for å bevare og videreutvikle samisk språk som kunnskapskilde og formidlingsspråk i sitt arbeid. RDM skal gi allmenheten mulighet til å glede seg over og verdsette mangfoldet i samisk kultur og i samiske uttrykksformer

Fagenhet for kunst
Fagenhet for kunst er bygget opp rundt en samling som pr i dag består av ca. 800 kunstverk. Basisen for kunstsamlingen er kunst kjøpt inn av Samisk Kulturråd, Sametinget i Norge, Norsk Kulturråd og De Samiske Samlinger. Dette er hovedsaklig samisk samtidskunst, både billedkunst og dáiddaduodji, samt kunst fra andre urfolk og interessante referanseverk. Fagenhet for kunst skal gjennom innsamling, bevaring, registrering, formidling og forskning formidle kunnskap om samisk billedkunst spesielt og urfolkskunst generelt nasjonalt og internasjonalt.RiddoDuottarMuseat lea ovttastahttojuvvon doaibmavuođđudus masa gullet Jáhkovuona mearrasámi musea, Porsáŋggu musea, Sámiid Vuorká-Dávvirat Kárášjogas ja Guovdageainnu gilišillju. RiddoDuottarMuseain leat dál 11 bargi golmma fágaovttadagas, mat leat kulturhistorjá, dáidda ja áimmahuššan. RDM galgá nanu vugiiguin áimmahuššat, dutkat ja gaskkustit sámiid árvvuid, etihka, árbevieruid, máhtu, dieđu, historjjá, kultuvrra ja dáidaga lagas gulahallamiin sámi servodagain. RDM galgá atnit divdna árvvusin sámiid máilmmálaš ja vuoiŋŋalaš kulturárbbi ja guoddit ovddasvástádusa bisuhit ja ovddidit sámegiela diehtogáldun ja gaskkustangiellan bargguinis. RDM galgá addit álbmogii vejolašvuođa illudit ja árvvusatnit sámi kultuvrra ja sámi ovdanbuktinvugiid girjáivuoda.

RDM hálddaša dáiddačoakkáldaga mas odne leat sullii 800 dáidaga. Eanas dán dáiddačoakkáldagas leat dáidagat maid Sámi kulturráddi, Norgga Sámediggi, Norgga Kulturráddi ja Sámiid Vuorká-Dávvirat leat oastán áiggiid čađa. Dat leat eanas sámi dálááiggedáidda, sihke govvadáidda ja dáiddaduodji, ja eará álgoálbmogiid dáidagat ja miellagiddevaš referánsabarggut. RDM dáidda fágaovttadat galgá čohkkema, seailluheami, registrerema, gaskkusteami ja dutkama bokte gaskkustit dieđu ja máhtu ábaide sámi govvadáidaga birra ja álgoálbmotdáidaga oppalaccat sisriikkas ja riikkaidgaskasaccat.
Administrasjonen er lokalisert i Karasjok /
RDM váldohálddahus lea Kárášjogas
Adressen /
Čujuhus lea:
Mari Boine geaidnu 17, NO 9730 Karasjok /
Kárášjohka
Telefon /
Telefuvdna: 78 46 99 50
E-mail /
eboastačujuhus lea: post@rdm.no
Hjemmeside / Ruovttusiidu: www.riddoduottarmuseat.no (www.rdm.no)

       

web & design © kreoteket